Pogosta vprašanja

Na tem mestu lahko najdete odgovore na pogosta vprašanja, povezana z osnovno dejavnostjo enote TE-TOL (glede proizvodnje, varstva okolja ipd.).

Vprašanje lahko preko obrazca spodaj postavite tudi vi - pripišite tudi vaš elektronski naslov, če bi želeli osebno prejeti odgovor, ali pa nam pišite  na el. naslov  info@te-tol.si.

A preden odpošljete vprašanje, prosimo, preglejte obstoječe vsebine spletnih strani in tudi odgovore na že zastavljena pogosta vprašanja. Na vprašanja, na katere odgovore lahko najdete na naših spletnih straneh, ponovno ne odgovarjamo. Hvala za razumevanje.

Ali TE-TOL proizvede več elektrike ali več toplote?
Ali več elektrike proizvedete poleti ali pozimi? Zakaj?
Začetek/konec kurilne sezone
Kako se lahko priklopim na daljinsko ogrevanje in koliko stane priklop?
Ni vroče vode...
Ali imate "Dan odprtih vrat"?
Kje skladiščite primarni energent?
Katerega leta imate v načrtu zagnati proizvodnjo na zemeljski plin?
Kako velik vpliv ima lahko toplarna po zakonodaji na okolje?
Za TE-TOL, kot tudi za ostale proizvodne energetske objekte, veljajo številni zakoni, podzakonski akti in predpisi, ki jih moramo dosledno spoštovati.

Emisije iz TE-TOL-a: prah, žveplov dioksid (SO2), dušikovi oksidi (NOx) in ogljikov monoksid (CO) so pod zakonsko dovoljeno mejo, kar je odraz oz. rezultat naših številnih investicij v izboljšave. Na velikem emisijskem prikazovalniku na objektu vodočrpalnice na Zaloški cesti (nasproti TE-TOL-a) grafično prikazujemo polurne emisijske koncentracije, ki jih merimo v okviru obratovalnega monitoringa na dimniku. Podatke vseh emisij prikazujemo v zelo preprosti in pregledni obliki mejnih emisijskih koncentracij. Rdeče obarvan stolpec prikazuje vrednost mejne emisijske koncentracije, ki je izmerjena v polurnem časovnem intervalu na dimniku. Če so stolpci v zelenem polju, so emisijske koncentracije znotraj dovoljenih meja, če presežejo rdečo črto, emisije presegajo dovoljene meje. Emisije lahko spremljate tudi na naših spletnih straneh: Emisijski prikazovalnik
Priklopi na vročevodni sistem, motena dobava tople vode, netesnost cevi, položnice ipd.
Kakšne spremembe v vremenskih razmerah lahko povzroča toplarna?
Do katere razdalje (radij) ima toplarna vpliv?
Občasno je opaziti posedanje črnega prahu. Zakaj se to dogaja?
Kdaj se prične ogrevalna sezona?
Koliko ton premoga lahko na dan pretovori transporter iz deponije v peči?
Kakšna je napetost vode v cevi in kakšna je srednja temperatura tople vode? Voda, ki se ne uporablja v omrežju, gre z nova v reko? S katero temperaturo? Koliko m3 je na razpolago?
Kako visoke zimske temperature vplivajo na proizvodnjo v TE-TOL-u?
Kako nižje temperature vplivajo na delovanje TE-TOL-a?
Ali obstaja kritična temperatura, pri kateri bi bilo ogroženo delovanje daljinskega vročevodnega sistema?
Kako znižanje temperatur vpliva na ceno ogrevanja? Bi daljše obdobje nizkih temperatur močno zvišalo račune?
Kako visok je vaš dimnik?
Kdaj bo zaradi remontov prihajalo do prekinjene dobave tople vode?
Kakšna je vizija toplarne?
Koliko elektrike lahko proizvedete v enem dnevu?
S prikazanim načinom ogrevanja je nekaj narobe?

ERROR - NO DATA