Pogosta vprašanja

Na tem mestu lahko najdete odgovore na pogosta vprašanja, povezana z osnovno dejavnostjo enote TE-TOL (glede proizvodnje, varstva okolja ipd.).

Vprašanje lahko preko obrazca spodaj postavite tudi vi - pripišite tudi vaš elektronski naslov, če bi želeli osebno prejeti odgovor, ali pa nam pišite  na el. naslov  info@te-tol.si.

A preden odpošljete vprašanje, prosimo, preglejte obstoječe vsebine spletnih strani in tudi odgovore na že zastavljena pogosta vprašanja. Na vprašanja, na katere odgovore lahko najdete na naših spletnih straneh, ponovno ne odgovarjamo. Hvala za razumevanje.

Ali TE-TOL proizvede več elektrike ali več toplote?
Ali več elektrike proizvedete poleti ali pozimi? Zakaj?
Začetek/konec kurilne sezone
Kako se lahko priklopim na daljinsko ogrevanje in koliko stane priklop?
Ni vroče vode...
Ali imate "Dan odprtih vrat"?
Kje skladiščite primarni energent?
Katerega leta imate v načrtu zagnati proizvodnjo na zemeljski plin?
Kako velik vpliv ima lahko toplarna po zakonodaji na okolje?
Priklopi na vročevodni sistem, motena dobava tople vode, netesnost cevi, položnice ipd.
Kakšne spremembe v vremenskih razmerah lahko povzroča toplarna?
Do katere razdalje (radij) ima toplarna vpliv?
Onesnaženost zraka v okolici TE-TOL-a, ki se obravnava kot točkovni vir onesnaževanja zraka, je odvisna od višine vira onesnaževanja zraka (dimnika), iz katerega se škodljive snovi emitirajo v ozračje, koncentracije škodljivih snovi, ki se z dimnimi plini emitirajo v ozračje in meteoroloških razmer na lokaciji vira.

TE-TOL ima visok dimnik (101 m), uporablja premog z nizko vsebnostjo žvepla, zato emisije žveplovega dioksida dosegajo ravni, primerljive z emisijami žveplovega dioksida, kot se dosegajo iz čistilnih naprav, prigrajenih pri kurilnih napravah, ki uporabljajo premog z visoko vsebnostjo žvepla (npr. TE Šoštanj). Poleg tega smo v zadnjih letih pri kurjenju premoga uvedli dodatne kurilno-tehnične ukrepe za zmanjševanje emisijskih koncentracij dušikovih oksidov v dimnih plinih, prigrajene odpraševalne naprave pa delujejo z visoko učinkovitostjo, tako da se na izstopu iz čistilnih naprav dosegajo izredno nizke emisijske vrednosti prašnih delcev.

Zaradi nizkih emisijskih koncentracij škodljivih snovi v dimnih plinih, ki so posledica zgoraj omenjenih ukrepov in visokega dimnika, je vpliv TE-TOL-a na okolico tudi v najbolj neugodnih razmerah izredno majhen.

Model širjenja onesnaženosti zraka na vplivnem območju TE-TOL-a (MOP, ARSO, 2005) je namreč pokazal, da je v odvisnosti od meteoroloških razmer zaradi emisij škodljivih snovi iz našega dimnika najvišje možne ravni onesnaženosti zraka pri tleh pričakovati v oddaljenosti med 1000 in 6000 metrov od dimnika in da so pričakovane najvišje možne koncentracije bistveno nižje od mejnih vrednosti, predpisanih v Uredbi o žveplovem dioksidu, dušikovih oksidih, delcih in svincu v zunanjem zraku (Ur. list RS 52/02), in sicer v velikostnem redu desetine mejne vrednosti.

Občasno je opaziti posedanje črnega prahu. Zakaj se to dogaja?
Kdaj se prične ogrevalna sezona?
Koliko ton premoga lahko na dan pretovori transporter iz deponije v peči?
Kakšna je napetost vode v cevi in kakšna je srednja temperatura tople vode? Voda, ki se ne uporablja v omrežju, gre z nova v reko? S katero temperaturo? Koliko m3 je na razpolago?
Kako visoke zimske temperature vplivajo na proizvodnjo v TE-TOL-u?
Kako nižje temperature vplivajo na delovanje TE-TOL-a?
Ali obstaja kritična temperatura, pri kateri bi bilo ogroženo delovanje daljinskega vročevodnega sistema?
Kako znižanje temperatur vpliva na ceno ogrevanja? Bi daljše obdobje nizkih temperatur močno zvišalo račune?
Kako visok je vaš dimnik?
Kdaj bo zaradi remontov prihajalo do prekinjene dobave tople vode?
Kakšna je vizija toplarne?
Koliko elektrike lahko proizvedete v enem dnevu?
S prikazanim načinom ogrevanja je nekaj narobe?

ERROR - NO DATA