Celovite informacije o kakovosti zraka

Na mobilnem portalu TE-TOL lahko poleg meritev izpustov iz TE-TOL spremljamo tudi dejanski vpliv obratovanja TE-TOL na kakovost zraka v Ljubljani, vključno z 48-urno napovedjo širjenja onesnaženosti.

Prednost mobilnega portala, ki je prilagojen večini mobilnih telefonov in dlančnikov, je predvsem v dejstvu, da mobilne telefone ves čas nosimo s seboj, kar uporabnikom oz. obiskovalcev omogoča dostopnost kjerkoli in kadarkoli.

 


Na mobilnem portalu TE-TOL lahko brskate oz. spremljate naslednje vsebine oz. podatkovne prikaze:

 
1. KAKOVOST ZRAKA

V zavihku Kakovost zraka lahko spremljate celovite informacije o vplivu TE-TOL na kakovost zarka v Ljubljani, in sicer skozi:

  • EMISIJE (onesnaževanje ali izpust snovi v okolje )TE-TOL je s predpisom zavezan k izvajanju obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak. Merilno mesto je postavljeno na polovici višine 100-metrskega dimnika. Zagotavlja se trajno izvajanje naslednjih parametrov:

• Temperature odpadnih plinov
• Volumskega pretoka odpadnih plinov
• Ogljikov monoksid (CO)
• Žveplovi oksidi SOx (izraženi kot SO2)
• Dušikovi oksidi NO2 (izraženi kot NOx)
• Celotni prah
• Kisik (O2)

Graf v sklopu EMISIJE prikazuje polurne emisijske koncentracije (mg/m3), ki so bile izmerjene v okviru monitoringa. Stolpci polurnih emisijskih koncentracij so vedno označeni s temnejšo barvo, dopustne vrednosti s svetlejšo, in sicer:

• Izmerjena koncentracija SO2: temno rumen stolpec, dopustna vrednost (MEV=476 mg/m3): svetlo rumen stolpec.
• Izmerjena koncentracija NOx: temno rjav stolpec, dopustna vrednost (MEV= 600 mg/m3): svetlo rjav stolpec.
• Izmerjena koncentracija prahu: temno siv stolpec, dopustna vrednost (MEV=100 mg/m3): svetlo siv stolpec.
• Izmerjena koncentracija CO: temno moder stolpec, dopustna vrednost (MEV=250 mg/m3): svetlo moder stolpec

V primeru prekoračitve se stolpec obarva rdeče.


  • IMISIJE (onesnaženost ali stanje okolja), vključno z 48-urno napovedjo onesnaževanja


Meritve kakovosti zunanjega zraka potekajo na lokacijah Zadobrova in Vnajnarje, kjer so nameščene avtomatske merilne postaje, ki zajemajo merjene parametre kakovosti zunanjega zraka, in sicer žveplov dioksid (SO2), dušikov dioksid (NO2), ozon (O3) in prašne delce (PM10). Trajne meritve na teh dveh postajah opravlja Elektroinštitut Milan Vidmar (EIMV), ki skladno z zakonodajo kot zunanja pooblaščena inštitucija za TE-TOL spremlja in nadzoruje stanje kakovosti zraka.


Indeks kakovosti zraka

Suhoparne številske vrednosti, ki predstavljajo zajete vrednosti merjenih parametrov, so s pomočjo indeksa kakovosti zraka prenesene v za uporabnika zelo enostavno sporočilno obliko, ki sledi načinu sporočanja stanja kakovosti zraka v večini evropskih mest. Tako se v primeru:
-    rumene barve - pojavlja preseganje mejnih vrednosti,
-    oranžne barve - pojavlja preseganje kritičnih vrednosti oziroma
-    rdeče barve - pojavlja preseganje alarmnih vrednosti.


48-urna napoved onesnaženja


 V 48-urni napovedi širjenja onesnaženja so prikazane slike širjenja onesnaženja iz TE-TOL, ob teoretični predpostavki, da obratuje vse leto enakomerno in z najvišjo močjo. Simulacija širjenja onesnaženja za osrednjo in del vzhodne Slovenije, ki jo pripravlja EIMV, je dostopna na spletni strani www.okolje.si


2. PROIZVODNJA

Tako kot v sklopu Kakovost zraka, lahko tudi v sklopu Proizvodnja poleg tekstovnih podatkov spremljate prikaze trenutne, dnevne in mesečne proizvodnje vse treh produktov: električne energije, ogrevne toplote in industrijske pare, kot tudi, kateri blok je v obratovanju. 3. ENERGIJA IZ OVE

V TE-TOL okoli 8 % energije proizvedemo iz obnovljivega vira energije – lesnih sekancev.

Na servisnih straneh mobilnega portala lahko dobavitelji lesnih sekancev spremljajo logistični načrt dobav.

arrow

 


4. MERITVE

Sklop Meritve je namenjen spremljanju in nadzorovanju določenih internih procesov delovanja TE-TOL, do katerega imajo dostop pooblaščeni zaposleni in zunanji strokovnjaki.


 

Dostop do mobilnega portala TE-TOL

1. Pošljite kratko sporočilo (sms) s ključno besedo tetol na kratko številko 3737. Nazaj boste prejeli sms (wap push sporočilo) s povezavo do strani mobilnega portala. Najbolje je, da si to povezavo shranite kot zaznamek. 

2. V brskalnik vašega telefona vpišite naslov http://m.te-tol.si. Tudi to si lahko shranite kot zaznamek, da vam ne bo potrebno vsakič znova vpisovati naslova.