Emisije CO2

Na podlagi Zakona o varstvu okolja in Odloka o državnem načrtu razdelitve emisijskih kuponov za obdobje 2008- 2012 je TE-TOL pridobil Dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov in odločbo o emisijskih kuponih.

Emisijski kuponi 2008-2012

Na osnovi Odloka o državnem načrtu razdelitve emisijskih kuponov za obdobje 2008-2012 (Uradni list RS št. 42/2007) in Odločbe o emisijskih kuponih (št.35433-29/2007-2 z dne 13. 9. 2007) je TE-TOL prejel: 

Leto Količina emisijskih kuponov (t)
2008 769.556
2009 769.556
2010 769.556
2011 769.556
2012 769.556

Monitoring CO2 je opredeljen v Dovoljenju.

Pravne podlage:

 TE-TOL je emisijo CO2 na MWh koristne energije v letu 2012 (EE+TE) dodatno znižal, in sicer na 0,410 tone:

Galerija
Kontakt
Irena Debeljak
Predstavnica vodstva za okolje
e-pošta: irena.debeljak@te-tol.si

TE-TOL, d.o.o., Ljubljana
Toplarniška 19, SI-Ljubljana
tel.: +386 (0)1 58 75 335
faks: +386 (0)1 58 75 219
Zanimive povezave