Meritve

Na tem mestu so vam na voljo podatki o naši proizvodnji, porabi energenta in emisijah. Letni prikazi so možni od 1980. leta dalje, mesečni pa od leta 2005.

Primer: Želim pregled proizvodnje in v zrak emitiranih emisij za obdobje 1980 - 2006.
1. Korak: Izberite vrsto prikaza - letni prikaz,  izhodiščno leto (1980) in končno leto (2006).
2. Korak: V legendi zgornjega prikaza označite vse tri produkte: ogrevna toplota, elektrika in tehnološka para.
3. Korak: V legendi spodnjega prikaza označite emisije: prah, SO2, NOx.
4. Korak: V zgornji vrstici kliknite oznako Prikaži.
Graf se osvežuje ...