Laboratorij za goriva

Laboratorij za goriva je del Laboratorija TE-TOL, ki je samostojna organizacijska enota v sklopu TE-TOL-a in je podrejena neposredno direktorju družbe. Naše storitve so v skladu z zahtevami in pričakovanji naročnikov. Zadovoljstvo in zaupanje strank je naša prednostna naloga. Stalno se trudimo, da bi izboljšali kakovost storitev in konkurenčnost ter učinkovitost sistema vodenja. Preskuse vedno izvajamo v skladu z metodami, ki so navedene v obsegu dejavnosti Laboratorija za goriva

AKREDITACIJA – STATUS NEODVISNEGA LABORATORIJA

Najsodobnejša oprema in visok nivo strokovnosti zaposlenih sta nam omogočila, da smo aprila 2001 pridobili akreditacijo po standardu SIST EN 45001 za področje preskušanja premoga. Po ponovni presoji, v skladu z novim standardom SIST EN ISO/IEC 17025, smo 25.4 2002 pridobili akreditacijsko listino pod zaporedno številko L-024 , ki je bila nato nadomeščena z akreditacijsko listino LP-011. Akreditacijska listina nam je bila podeljena s strani Slovenske Akreditacije. Z akreditacijo je laboratorij presegel vlogo tovarniškega laboratorija in pridobil status neodvisnega laboratorija dostopnega javnosti in naročnikom.

Razširitev obsega akreditacije na trdna biogoriva

Skladno z razvojno strategijo družbe 2008-2020 smo v letu 2008 svoje osnovno področje preskušanja oz. obseg akreditacije razširili tudi na področje trdnih biogoriv, kamor spada tudi lesna biomasa (lesni sekanci, peleti in briketi). Novembra 2008 smo s strani Slovenske akreditacije prejeli akreditacijsko listino z razširjenim obsegom preskušanja. Podlaga za delo na področju preskušanja je standard kakovosti SIST EN ISO/IEC 17025:2005 in dokumenti, ki jih je izdala Slovenska akreditacija. 

Razširitev obsega preskušanja trdnih biogoriv v 2011

Aprila 2011 je bil v Laboratoriju TE-TOL izveden nadzorni obisk s strani Slovenske akreditacije, hkrati pa je bil izveden tudi pregled metod širitve obsega akreditacije na področje vzorčenja trdnih biogoriv skladno s standardno metodo SIST-TS CEN/TS 14778-1: 2006 in področje določanja porazdelitve velikosti delcev trdnih biogoriv skladno s standardno metodo SIST-TS CEN/TS 15149-2:2006.

Z omenjeno širitvijo je Laboratorij TE-TOL zaključili pomembno in zahtevno nalogo celote določevanja kvalitete premoga in trdnih biogoriv od samega vzorčenja do kurilne vrednosti, ki je izredno pomemben podatek za vsak termoenergetski objekt.

V začetku julija 2011 je bila s strani Slovenske akreditacije izdana tudi nova Priloga akreditacijske listine LP-011, s čimer je razširitev akreditacije postala tudi uradna.

Obseg akreditacije: LP-011Osebna izkaznica
TERMOELEKTRARNA TOPLARNA LJUBLJANA, d. o. o.
Laboratorij za goriva
Toplarniška 19
1000 LJUBLJANA
Slovenija

Direktorica Sektorja za laboratorijske analize:
Mateja Notar, univ. dipl. kem.
e-mail: mateja.notar@energetika-lj.si
Tel: +386 (0)1 58 75 390+386 (0)1 58 75 390
Faks: +386 (0)1 58 75 219
Zanimive povezave