Omrežje

TE-TOL proizvaja ogrevno toploto, Energetika Ljubljana pa jo prodaja in distribuira vsem, ki so vpeti v vročevodni daljinsko vodeni sistem ogrevanja.

Vročevodni sistem omogoča, da toplota iz omrežja preko toplotnih postaj prehaja v posamezne objekte oz. v posamezna stanovanja.

Ogrevna toplota je kemično pripravljena vroča voda, ki se v energetskih virih ogreje do ustrezne temperature in se nato s pomočjo črpalk pošlje po omrežju.

Osnovni obratovalni podatki:

Vročevodni sistem
2002 2004 2006    2010 2011
Dolžina primarnega omrežja (km) 45,8 45,8 46,2 52 52
Dolžina sekundarnega omrežja s priključki (km) 141,6 153,9 165,1 201 205
Število toplotnih postaj (kos) 2.461 2.693 3.075 3.713 3.795
Priključna moč vročevodnih odjemalcev (MW) 1.089,90  1.118,10   1.133    1.186 1.199
Zmogljivost energetskih virov (vroča voda) (MW) 732 732 736 736 736
Podrobnejše informacije o dalnjskem ogrevanju v Ljubljani
O daljinskem ogrevanju, omrežju, njegovem delovanju ter o možnostih priklopa nanj si preberite na strani: http://www.energetika-lj.si/toplota