Moč in tehnologija

TE-TOL za soproizvodnjo toplotne in električne energije uporablja premogovno tehnologijo, in sicer v treh glavnih enotah: bloku 1, 2 in 3.

Kotla blokov 1 in 3 imata prigrajeni kondenzacijsko odjemni turbini s po dvema reguliranima odjemoma pare. Odjemna para je speljana v osnovne in vršne grelnike toplotnih postaj 1 in 2, v katerih se segreva omrežna voda.

Kotel bloka 2 ima prigrajeno protitlačno turbino z dvema reguliranima odjemoma pare. Drugi odjem je istočasno tudi izstop pare iz turbine. Odjemna para je speljana v osnovne in vršne grelnike toplotne postaje 1, v katerih se segreva omrežna voda.

Vsak od blokov ima možnost proizvajati paro za toplotno postajo in tehnološko paro tudi brez delovanja turbine z uporabo reducirnih postaj.

Vsi trije bloki proizvajajo tudi tehnološko paro za lastne in zunanje potrebe.

Proizvodni viri

Vir
Primarni
energent
Leto EE (MW)
Električna energija
TE (MW)
Toplotna energija
Blok 1 premog 1966 42 94
Blok 2 premog 1967 32 94
Blok 3 Premog 1984 50 152
VKLM 1 Kurilno olje 1979 - 58
VKLM 2 Kurilno olje 1984 - 58
BKG 1 Kurilno olje 1979 - 17
BKG 2 Kurilno olje 1979 - 17Splošni podatki
Skupna instalirana moč:
Električna moč 124 MW
Ogrevna toplota + tehnološka para (TE) 350 MW
Možna letna proizvodnja:
Električna energija (EE) 550 GWh
Ogrevna toplota + tehnološka para (TE) 1.650 GWh


Zmogljivosti proizvodnih naprav

Naprava: KOTEL Bloka 1 Bloka 2 Bloka 3
Zmogljivost 50 kg/s 50 kg/s 75 kg/s
Tlak pare 94 bar 94 bar 94 bar
Temperatura pare 535 °C 535°C 535 °C
Toplotna moč kurišča 137 MW 137 MW 207 MW


Naprava: TURBINA Bloka 1 Bloka 2 Bloka 3
Tip Odjem.kondenz Protitlačna Odjem. kondenz
Nazivna moč 42 MW 32 MW 50 MW
Tlak pare 90 bar 90 bar 90 bar
Temperatura pare 530 °C 530 °C 530 °C
Tlak tehnološke pare 8,5 bar 8,5 bar 8,5 bar
Tlak ogrevne pare 2,5 bar 2,5 bar 2,5 bar
Kapaciteta kondenzatorja 27 kg/s   27 kg/s


Naprava: GENERATOR Bloka 1 Bloka 2 Bloka 3
Nazivna moč 49,4 MVA 40 MVA 62,5
MVA
Nazivna napetost 10,5 kV 10,5 kV 10,5 kV
Nazivno število vrtljajev 3.000 min-1 3.000 min-1 3.000 min-1
Faktor moči 0,8 0,8 0,8


Toplotna postaja Bloka 1 in 2 Bloka 3 Vršne kotlarne
Toplotna moč 188 MW 144 MW 116 MW
Pretok omrežne vode 1,25 m3/s 1,22 m3/s 0,6 m3/s
Tlak odvoda 10 bar 10 bar  10 bar
Tlak povratka 1,5 bar 1,5 bar 1,5 bar
Temperaturni režim 70/130 °C 70/93 °C 70/130 °C


TEHNOLOŠKA PARA  
Kapaciteta reducirnih postaj 150 kg/s
Število reducirnih naprav 5
Stopnja reduciranja 95/8,5 bar

Vršna kotlovnica
Naprava: parna kotla 1 in 2 
Zmogljivost
6,25 kg/s
Tlak pare 13 bar
Temperatura pare 280 °C
Naprava: vročevodna kotla 1 in 2
Nazivna toplotna moč 58 MW
Temperatura vode 130/190 °C
Pretok vode 0,25 m3/s
Delovni tlak  20 bar


Naprava: kemična priprava vode
Črpališče surove vode 80 kg/s
Proizvodnja demineralizirane vode 50 kg/s
Število prog 3

Galerija
Povprečna letna proizvodnja 1996-2007
Ogrevna toplota: 1.095 GWh
Električna energija: 400 GWh
Tehnološka para: 135.000 ton
Poraba energenta: 480.000 ton