Proizvodnja

Oskrbujemo 90 odstotkov potreb po ogrevni toploti v sistemu daljinskega ogrevanja Ljubljane in 3 odstotke potreb po električni energiji Slovenije.

Proizvajamo tudi tehnološko paro in nudimo sistemske storitve za elektro-energetski sistem Slovenije.

Za tehnološki proces od leta 2002 uporabljamo izključno indonezijski premog, ki je zaradi svojih tehnoloških lastnosti oz. kakovosti glede na zakonske okoljske zahteve edini primeren za kurjenje v naših kurilnih napravah. Premog, ki ga uporabljamo v TE-TOL mora imeti ustrezno visoko kurilno vrednost in nizko vsebnost žvepla (pod 0,2 %) in pepela (1-3 %).

Od leta 2008 v kotlu bloka 3 uporabljamo tudi lesne sekance, ki nadomeščajo 20 %premoga. Iz obnovljivega vira proizvedemo okoli 8 % toplotne in električne energije.


Soproizvodnja ali kogeneracija

Sočasno proizvodnjo električne in toplotne energije imenujemo SOPROIZVODNJA ali KOGENERACIJA. To pomeni, da se pri proizvodnji električne energije istočasno proizvede tudi toplota in s tem preprečuje odvajanje toplotne energije v okolico. Glede na ločeno proizvodnjo se s soproizvodnjo doseže večji skupni izkoristek goriv in s tem sorazmerno manjšo obremenitev okolja s škodljivimi emisijami. Najpomembnejša korist je zmanjševanje emisije ogljikovega dioksida. 


Ločena proizvodnja:

Soproizvodnja:
Prednosti soproizvodnje:

Prihranek primarnega goriva za enako količino proizvedene energije v primerjavi z ločeno proizvodnjo.
 

Galerija
Kontakt
Igor Bole
Vodja sektorja proizvodnje
e-pošta: igor.bole@te-tol.si

TE-TOL, d.o.o., Ljubljana
Toplarniška 19, SI-Ljubljana
tel.: +386 (0)1 58 75 360
faks: +386 (0)1 58 75 218


Štefan Šimunič
Vodja službe obratovanja
e-pošta: stefan.simunic@te-tol.si

TE-TOL, d.o.o., Ljubljana
Toplarniška 19, SI-Ljubljana
tel.: +386 (0)1 58 75 362
faks: +386 (0)1 58 75 218
Zanimive povezave