Delovna praksa za študente elektrotehnike

Polletna praksa za študente elektrotehnike v TE-TOL, v službi ARM

 

Služba ARM (Služba za avtomatiko, regulacije in meritve) v TE-TOL skrbi za pravilno delovanje meritev, regulacij in sistemov vodenja vseh postrojev v TE-TOL. O samem podjetju in proizvodnem procesu si lahko preberete na spletni strani www.te-tol.si.

 

Delo na praksi je zanimivo. Spoznali boste različne sodobne merilne inštrumente za merjenje fizikalnih veličin in strokovno osebje, ki te naprave uporablja. Spoznali boste mnogo meril, od navadnega termometra in manometra, do prenosnega ultrazvočnega merilnika pretoka, kalibratorjev,  analizatorjev, simulatorjev, itd.. V praksi boste spoznali delovanje regulacijskih krogov: od enostavnih, do najzahtevnejših. Sodelovali boste pri umerjanju tehnoloških in obračunskih meril.

 

Poleg same opreme je zelo zanimiv že sam tehnološki proces v TE-TOL. Naj omenim kotle, turboagregate, toplotne postaje, kemično pripravo vode, vodočrpalnico,  nizkotlačno kotlovnico, transport premoga,....

 

Največ dela, primernega za študenta na praksi, je v poletnih mesecih, od aprila do konca oktobra, ko  potekajo redni letni remonti. Takrat boste imeli možnost spoznati največ o napravah, tehnološkem procesu in našem delu. Zato polletna praksa v naši službi poteka od začetka julija do konca decembra. Lahko dobite nekaj prostih dni za opravljanje izpitov. Tudi za krajšo odsotnost za poletne počitnice se je mogoče dogovoriti.

 

Delo se začne med 6:00 in 6:30 in konča med 14:00 in 14:30. Poteka v prostorih službe ARM (pisarne, merilni laboratorij, finomehanična delavnica), na glavnem pogonskem objektu in pomožnih objektih.

 

Če ste študent elektrotehnike, imate veselje do praktičnega dela (ne samo z računalnikom), imate ali želite pridobiti "občutek za tehniko", vas zanimajo regulacije, krmilniki in merila, vas vabim, da polletno prakso opravite pri nas. Pri delu boste večino znanja iz knjig morali tudi sami uporabiti.

 

Pričakujem samoiniciativne kandidate z veseljem do praktičnega dela, ki se želijo veliko naučiti, se ne ustrašijo tisočev žic in električnih načrtov, obvladajo delo z računalniki in jih zanimajo industrijske meritve in regulacije.

 

Kandidati naj mi prošnje za opravljanje prakse pošljejo na elektronski naslov: marjan.hocevar@te-tol.si . Izbrane bom povabil na pogovor, kjer boste videli nas in naš tehnološki proces. Po opravljenih pogovorih bom izbral kandidata za prakso.


Vodja službe ARM
Marjan Hočevar, univ. dipl. inž. el.

 

Dokumenti