Javni razpisi in Povabila k oddaji ponudb

OBVESTILO POSLOVNIM PARTNERJEM

Datum: 31. 1. 2014

Spoštovani!

Obveščamo vas, da je bila dne 31. 1. 2014 v sodni register vpisana pripojitev družbe TERMOELEKTRARNA TOPLARNA LJUBLJANA d.o.o., Toplarniška ulica 19, Ljubljana, matična številka: 5033730, k družbi JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova 62, 1000 Ljubljana, matična številka: 5226406.

Z dnem vpisa pripojitve v sodni register je družba TERMOELEKTRARNA TOPLARNA LJUBLJANA d.o.o. prenehala obstajati kot samostojna pravna oseba.

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., je z dnem vpisa pripojitve v sodni register kot univerzalni pravni naslednik vstopila v vsa pravna razmerja, katerih subjekt je prevzeta družba TERMOELEKTRARNA TOPLARNA LJUBLJANA d.o.o..
Za vse poslovne dogodke (dobave, storitve in druga poslovna razmerja) se uporabljajo podatki družbe:

Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.
Verovškova ulica 62
1000 Ljubljana
Matična številka: 5226406
ID za DDV: SI23034033I. JAVNA NAROČILA

Datum objave: 7. 2. 2014

TE-TOL-122/13: IZDELAVA, DOBAVA IN MONTAŽA SEVALNIH ELEKTROD V PRVI
LEVI IN DESNI CELICI EF3

Rok za oddajo ponudbe je 04. 03. 2014 do 10. ure.

Razpisna dokumentacija

 


II. NAROČILA MALE VREDNOSTI

Trenutno ni novih naročil.III. POVABILA K ODDAJI PONUDB

Trenutno ni novih povabil.