Kakovost

S presojo sistema vodenja kakovosti v letu 1997 (2013) smo prejeli mednarodno priznani certifikat skladnosti s standardom SIST ISO 9001:2008, ki nas uvršča med gospodarske družbe, ki svojega obstoja in razvoja ne prepuščajo naključju. Politika kakovosti, zapisana v Poslovniku vodenja kakovosti, opredeljuje zavezanost nas vseh k izpolnjevanju zahtev in pričakovanj naših odjemalcev, ob nenehnem preverjanju in izboljševanju sistema vodenja kakovosti TE-TOL.

POLITIKA KAKOVOSTI

TE-TOL zagotavlja poslovno uspešnost predvsem s proizvodnjo in prodajo elektrike, tople vode in pare, to je proizvodov, pomembnih za industrijsko proizvodnjo in zagotavljanje primernih bivalnih pogojev prebivalcem mesta Ljubljane preko sistema daljinskega ogrevanja.
Poslovnik vodenja kakovosti TE-TOL-a je skladen s standardom SIST ISO 9001:2008 in upošteva zahteve za tehnološko funkcionalno, okolju prijazno, obratovalno zanesljivo in varno proizvodnjo elektrike, toplotne vode in pare.
Določila Poslovnika vodenja kakovosti se upoštevajo v vseh poslovnih procesih s ciljem dosegati tržno konkurenčne proizvode in storitve, ki ustrezajo zahtevam in izpolnjujejo potrebe in pričakovanja končnih kupcev/odjemalcev ob upoštevanju okoljskih vplivov, ki so neposredno pomembni za življenje in zdravje zaposlenih in posredno za bivalne pogoje prebivalcev mesta Ljubljane.
Sistem vodenja kakovosti, ki je opisan v Poslovniku vodenja kakovosti, zagotavlja planiran sistematičen pristop vodenja, spremljanja in koordiniranja procesov prodaje proizvodov in storitev, procesa nabave energentov, procesa razvoja, procesov proizvodnje in vzdrževanja energetskih objektov in procesa ugotavljanja zadovoljstva končnih kupcev/odjemalcev naših proizvodov in storitev.

Kakovost naših proizvodov in storitev, ki je sistemsko zahtevana in izpolnitev potreb in pričakovanj končnih kupcev/odjemalcev je obveznost in odgovornost vseh zaposlenih v TE-TOL-u.

Naša osnovna izhodišča kakovosti so:
  • delati brez napak, saj je kakovost načrtovana;
  • stalno izboljševanje stopnje kakovosti proizvodov in storitev kar je naloga vseh zaposlenih, od vodij do izvajalcev;
  • vsako pomanjkljivost/neskladnost je vsak dolžan sporočiti nadrejenemu;
  • vsak zaposleni odgovarja za kakovost svojega dela, ki ga mora opraviti pravilno in pravočasno v smislu izpolnjevanja zahtev in pričakovanj odjemalca/kupca;
  • izpolnjevanje zahtev s področja varovanja okolja;
  • izboljšanje pogojev dela, izobraževanje in stalno usposabljanje vseh zaposlenih.


Galerija
Kontakt
Gregor Golja
Predstavnik vodstva za kakovost
e-pošta: gregor.golja@energetika-lj.si

Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.
Verovškova 62, SI-Ljubljana

enota TE-TOL,Toplarniška ulica 19, SI-Ljubljana
tel.: +386 (0)1 58 75 322
faks: +386 (0)1 58 75 219
Dokumenti
Certifikat (SLO)[602,32 KB]
Certifikat (EN)[605,99 KB]