Osebna izkaznica

Firma JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
Skrajšana firma Energetika Ljubljana, d.o.o.
Sedež / naslov

enota TE-TOL
Verovškova 62, SI-Ljubljana

Toplarniška ulica 19, SI.Ljubljana
Pravnoorganizacijska o
blika
Družba z omejeno odgovornostjo
Registrski organ Okrožno sodišče v Ljubljani
Vložna številka 1/01767/00
Naziv glavne dejavnosti 35.300 Oskrba s paro in vročo vodo
Matična številka 5226406
Davčna številka SI23034033
TRR


  • Nova LB Ljubljana, št. 02924-0253764022
  •  
Osnovni kapital 57.602.057 EUR
Direktor družbe Samo Lozej
Lastninska struktura
100 % JAVNI HOLDING Ljubljana
Deklaracije za enoto TE-TOL

Deklaracija za proizvodno napravo iz obnovljivih virov energije

Licence za enoto TE-TOL
  • proizvodnja električne energije v termoelektrarnah nad 1 MW, razen jedrskih elektrarn
  • proizvodnja toplote za daljinsko ogrevanje nad 1 MW
  • dobava, trgovanje, zastopanje in posredovanje na trgu z električno energijo
Sistemi kakovost
  • ISO 9001:2000 - sistem vodenja kakovosti
  • SIST EN ISO 14001:2005 - sistem ravnanja z okoljem
  • SIST EN ISO/IEC 17025 - akreditacija laboratorija za premog
Število zaposlenih JP Energetika Ljubljana
584
Mobilni portal TE-TOL
Facebook profil
http://m.te-tol.si
FB Energetika Ljubljana


Povprečna letna proizvodnja (TE-TOL)
 
Toplotna energija 1.250 GWh
Električna energija 400 GWh
Poraba premoga 380.000 ton
Poraba lesnih sekancev 70.000 ton
Kontakt

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
Verovškova 62, SI - Ljubljana

enota TE-TOL, Toplarniška ulica 19, SI-Ljubljana
Tel.: +386 (0)1 5875 200+386 (0)1 5875 200
Faks.:  386 (0)1 5875 480
e-pošta: info@energetika-lj.si

Mobilni portal:
http://m.te-tol.si

FB stran:
FB Energetika Ljubljana