Podjetje

V Energetiki Ljubljana, v enoti TE-TOL, poteka proizvodnja toplotne in električne energije. Ta energetska lokacija je hkrati največja soproizvodnja električne in toplotne energije v Sloveniji.

Proizvajamo toploto in elektriko

Energetika Ljubljana s toploto oskrbuje navječji daljinski sistem ogrevanja v Sloveniji. V enoti TE-TOL poteka proizvodnja ogreven toplote, ki prispeva več kot 90 odstotkov potreb po ogrevni toploti v sistemu daljinskega ogrevanja Ljubljane, kar predstavlja približno 50 odstotkov potreb po toplotni energiji v sistemu daljinskega ogrevanja Slovenije. 

Vso električno energijo proizvedemo v soproizvodnji in predstavlja 3 odstotke potreb po električni energiji Slovenije. Zaradi visokega energetskega izkoristka smo pridobili status kvalificiranega proizvajalca električne energije.

Nudimo tudi sistemske storitve za elektro-energetski sistem Slovenije in proizvajamo tehnološko paro.


Uporabljamo okoljsko sprejemljivejši premog in lesno biomaso

Za tehnološki proces od leta 2002 uporabljamo izključno indonezijski premog, ki je zaradi svojih tehnoloških lastnosti oz. kakovosti glede na zakonske okoljske zahteve edini primeren za kurjenje v naših kurilnih napravah. Premog, ki ga uporabljamo v enoti TE-TOL mora imeti ustrezno visoko kurilno vrednost in nizko vsebnost žvepla (pod 0,2 %) in pepela (1-3 %).

Od leta 2008 v kotlu bloka 3 uporabljamo tudi lesne sekance, ki nadomeščajo 20 %premoga. Iz obnovljivega vira proizvedemo okoli 8 % toplotne in električne energije.


Visoko učinkovita soproizvodnja


Z obstoječo premogovno tehnologijo dosegamo več kot 18-odstotni prihranek primarne energije, kar je več od mejne 10-odstotne vrednosti, ki jo navaja evropska direktiva 2004/8/ES. Z naložbami v posodobitev proizvodnje smo povečali izkoristke, zmanjšali porabo goriva in s tem posledično tudi omejili izpuste toplogrednih plinov v okolje.

 

Galerija
Kontakt

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
Verovškova 62, SI - Ljubljana

enota TE-TOL, Toplarniška ulica 19, SI-Ljubljana
Tel.: +386 (0)1 5875 200
Faks.:  386 (0)1 5875 480
e-pošta: info@energetika-lj.si

Mobilni portal:http://m.te-tol.si