Kontakt

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
Verovškova 62, SI - Ljubljana

enota TE-TOL, Toplarniška ulica 19, SI-Ljubljana
Tel.: +386 (0)1 5875 200
Faks.:  386 (0)1 5875 480
e-pošta: info@energetika-lj.si

Mobilni portal:
http://m.te-tol.si


Urednica spletnih strani:
Doris Kukovičič
doris.kukovicic@energetika-lj.si