Pogoji uporabe

Zaščita pravic
Predmet tega obvestila so spletne strani na naslovu http://www.te-tol.si. Vsa vsebina na teh spletnih straneh je last podjetja Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, d.o.o., in je informativne narave.
 
Omejena odgovornost

Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, d.o.o., ne odgovarja za uporabo spletnih strani http://www.te-tol.si in za morebitno škodo, povzročeno z uporabo tam nahajajočih se spletnih vsebin. Podjetje Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, d.o.o.. se bo trudilo za pravilnost informacij. Podjetje lahko vse vsebine spreminja kadarkoli, brez obveznosti po obveščanju uporabnikov in ne odgovarja za posledice tako povzročenih sprememb.
 
Omejena pravica uporabe vsebin

Uporabniki lahko razpolagajo z vsebinami na spletnem naslovu http://www.te-tol.si za svojo osebno uporabo pri čemer ne smejo biti kršene avtorske pravice. Avtorji vsebin niso odgovorni za morebitne škodljive posledice uporabe. Kakršnakoli druga uporaba ali distribucija teh spletnih vsebin ali njihovega dela ni dovoljena.
 
Varovanje podatkov
Podjetje Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, d.o.o., bo z vsemi podatki, zbranimi na straneh http://www.te-tol.si razpolagalo v skladu z veljavno zakonodajo.