V Energetiki Ljubljana, v enoti TE-TOL, poteka proizvodnja toplotne in električne energije. Ta energetska lokacija je hkrati največja soproizvodnja električne in toplotne energije v Sloveniji.
Oskrbujemo 90 odstotkov potreb po ogrevni toploti v sistemu daljinskega ogrevanja Ljubljane in 3 odstotke potreb po električni energiji Slovenije.
Celovit sistemski pristop do varstva okolja, ki trajnostno zagotavlja prilagajanje proizvodnje okoljskim zahtevam, je eno naših bistvenih načel.
Vpetost naše lokacije v urbano okolje zahteva posebno odgovornost do naših najbližjih sosedov in tesno sodelovanje s prebivalci mesta.
Naše delovanje je usmerjeno v vzpostavljanje in vzdrževanje dolgoročnih, odgovornih, poštenih in vzajemno koristnih odnosov s svojimi javnostmi.
 

Novice

16.09.2014

Agencija RS za varstvo konkurence ovrgla očitke proti dobaviteljem zemeljskega plina

Ljubljana, 15. 9. 2014 - Agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence je ustavila postopek proti 16-im dobaviteljem zemeljskega plina ter Gospodarskemu interesnemu združenju za distribucijo plina in tako dokončno ovrgla očitke, da obstaja verjetnost usklajenega ravnanja pri določanju cen zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce. Iz sklepa Agencije za varstvo konkurence tako izhaja, da dobavitelji zemeljskega plina gospodinjskim odjemalcem, med katerimi je tudi Energetika Ljubljana, niso kršili zakona o preprečevanju omejevanja konkurence in pogodbe o delovanju Evropske unije.
Shema procesa
Prednosti soproizvodnje
Toplotno omrežje
Megavat – interna revija
Laboratorij za goriva
Meritve


V prikazih porabe energenta, proizvodnje in meritev emisij lahko opazujete rast proizvodnje kljub znižanju porabe premoga ter znižanje emisij, ki so odraz uporabe premoga boljše kakovosti in številnih investicij v izboljšave.
 
210
313
4
45