V Energetiki Ljubljana, v enoti TE-TOL, poteka proizvodnja toplotne in električne energije. Ta energetska lokacija je hkrati največja soproizvodnja električne in toplotne energije v Sloveniji.
Oskrbujemo 90 odstotkov potreb po ogrevni toploti v sistemu daljinskega ogrevanja Ljubljane in 3 odstotke potreb po električni energiji Slovenije.
Celovit sistemski pristop do varstva okolja, ki trajnostno zagotavlja prilagajanje proizvodnje okoljskim zahtevam, je eno naših bistvenih načel.
Vpetost naše lokacije v urbano okolje zahteva posebno odgovornost do naših najbližjih sosedov in tesno sodelovanje s prebivalci mesta.
Naše delovanje je usmerjeno v vzpostavljanje in vzdrževanje dolgoročnih, odgovornih, poštenih in vzajemno koristnih odnosov s svojimi javnostmi.
 

Novice

01.04.2014

Ne nasedajte, če vas obiščejo »serviserji« v imenu Energetike Ljubljana

Občani Ljubljane in okolice so nas opozorili, da so se pri njih oglasili serviserji Energetike Ljubljana oziroma njihovi pooblaščeni izvajalci, ki so ponujali brezplačen pregled plinske napeljave. Ker so jih prepričali, da je nevarno, če se za pregled ne odločijo, so pregled tudi opravili in izvedli določene storitve povezane s plinskimi napeljavami (kot npr. zamenjava cevi za priklop štedilnika). Za opravljeno delo so potem izstavili tudi račun.
27.01.2014
 
24.12.2013
 
Shema procesa
Prednosti soproizvodnje
Toplotno omrežje
Megavat – interna revija
Laboratorij za goriva
Meritve


V prikazih porabe energenta, proizvodnje in meritev emisij lahko opazujete rast proizvodnje kljub znižanju porabe premoga ter znižanje emisij, ki so odraz uporabe premoga boljše kakovosti in številnih investicij v izboljšave.
 
100
272
4
37